• Chill

BellyButton 洗髮沐浴泡泡浴
近排有朋友介紹左chillman 哩個網站比我,上網search 過,原來係歐洲、台灣都好多人係哩個網站買嘢,加上我好鍾意ChillMan 既「慢活主義」,因為香港人實在咩都太快喇,真係需要方慢節奏去欣賞下周邊既人同事。

👀🌿🍀🌹🌱🍃🌷♥️ 今次買左BellyButton男寶水球洗髮淋浴泡浴三合一試下,因為文迪同文灝最鍾意浸泡泡浴🛁。一開已經聞到好清新的果香味,落少少係盤到再打啲水就已經有好多泡泡,雖然啲泡泡維持既時間唔係好耐,但我覺得已經好足夠,因爲有得玩得黎唔會唔肯上水。👍🏻👍🏻 Belly Butt